Totalleverandøren

Sterkstraum og svakstraum, store og små anlegg, nye og gamle system: Som totalleverandør tilbyr me elektrotekniske tenester som dekkjer heile spekteret.

Hovudbilete

Næringsbygg

Grov Elektro er sertifisert totalleverandør av komplette sterkstraums- og svakstraumsanlegg til alle typar nærings- og industribygg.

Les meir om Næringsbygg

Hovudbilete

Landbaserte anlegg

Grov Elektro er sertifisert totalleverandør av komplette sterkstraums- og svakstraumsanlegg til alle typar landbaserte anlegg, til dømes settefiskanlegg og modulbygg i alle variantar.

Les meir om Landbaserte anlegg

Hovudbilete

Service & vedlikehald

Me hjelper deg gjerne med service- og vedlikehaldstenester på anlegg som er i drift, og har sertifisert personell til å ta seg av elkontroll av ditt næringsbygg.

Les meir om Service & vedlikehald

Hovudbilete

Bustad

Grov Elektro har i mange år vore ein viktig leverandør av elektrotekniske tenester til profesjonelle bustadbyggjarar.

Me har også ei eiga avdeling dedikerte fagfolk som har lang erfaring med kosteffektiv installasjon, service og kontroll av elanlegg for privatkundar.

Les meir om Bustad