Næringsbygg

Grov Elektro er sertifisert totalleverandør av komplette sterkstraums- og svakstraumsanlegg til alle typar nærings- og industribygg.

Med over 30 år i bransjen, og over 30 moderne næringsbygg på referanselista, har dei tverrfaglege og dyktige medarbeidarane våre opparbeidd seg kompetansen og erfaringa som krevst for utføra slike prosjekt profesjonelt, effektivt, og til avtalt tid og pris.

 

Ved å ta hand om heile prosessen, frå prosjektering til ferdigstilling og testing, losar me  alle våre installasjonsprosjekt trygt i hamn.  Oppstår det behov for endringar undervegs, løyser me dette raskt og smidig på vegne av kunden – samtidig som me koordinerer endringane med dei andre tekniske faga.

  • Sterkstraumsanlegg
  • Svakstraumsanelgg
  • Brannvarsling
  • Adgangskontroll
  • Dataspredenett
  • Innbrotsalarm
  • Tavlemontering