Medarbeidarane våre

Det tverrfaglege teamet vårt sikrar effektiv gjennomføring av dine prosjekt.

Tilsett

Stein Erik Grov

Dagleg leiar / Installatør

Tlf.: 95 25 00 90

@

Tilsett

Thomas Nøkling

Leiar svakstraum

Tlf.: 95 25 00 70

@

Tilsett

Kristian Lunde jr.

Leiar service

Tlf.: 95 25 00 80

@

Tilsett

Odd Einar Bjelland

Avd. leiar elektro

Tlf.: 95 25 00 75

@

Tilsett

Robert Alsaker

Bas montør

Tlf.: 95 25 00 87

@

Tilsett

Richard Alsaker

Bas montør

Tlf.: 95 25 00 86

@

Tilsett

Krister Nora

Formann

Tlf.: 95 25 00 84

@

Tilsett

Anders W. Mikkelson

Montør

Tlf.: 95 25 00 85

@

Tilsett

Andreas Johnsen Tyse

Montør

Tlf.: 95 25 00 73

@

Tilsett

Simon Aas

Montør

Tlf.: 95 25 00 78

@

Tilsett

Rocco Heuer

Montør

Tlf.: 95 25 00 77

@

Tilsett

Jan Eirik Klingsheim

Montør

Tlf.: 95 25 00 94

@

Tilsett

Tadas Kazlauskas

Montør

Tlf.: 95 25 00 98

@

Tilsett

Øystein Grastveit

Montør

Tlf.: 95 25 00 92

@

Tilsett

Christina Olsen

Montør/tavlemontør

Tlf.: 95 25 00 95

@

Tilsett

Helge Løvland

Montør

Tlf.: 95 25 00 71

@

Tilsett

Bartlomiej Manteufel

Formann

Tlf.: 95 25 00 99

@

Tilsett

Espen Pedersen

Montør

Tlf.: 95 25 00 97

@

Tilsett

Jakob H. Kleppe

Lærling

Tlf.: 92 61 79 11

Tilsett

Sigmund Ekse

Lærling

Tlf.: 90 26 43 11

Tilsett

Alexander K. Johansen

Lærling

Tlf.: 47 37 75 38

Tilsett

Knut Bjørn Andersen

Formann / tavle

Tlf.: 95 25 00 91

@

Tilsett

Emil Olsen Viste

Lærling

Tlf.: 95 25 00 88

@

Tilsett

Håvard Olsen

Montør

Tlf.: 95 25 00 82

@

Tilsett

Kristian Stangeland

Hjelpearbeider / DAK teikning

Tlf.: 95 25 00 95

@